Out of stock

Takahe bird without the ability to fly

$224.00

Original. (12×12 cm)
Hand cut artwork on silk screen print. Only one made.
This item framed in passepartout 23×23 cm.

Out of stock

Categories: ,

’Storvuxen rall utan flygförmåga’
Denna fågel finns idag bara på Nya Zeelands sydö och man trodde under en period att arten var utdöd. Troligen är beståndet för litet för att överleva. Arten har tappat sin flygförmåga då den inte behövt flyga i en miljö utan marklevande rovdjur.
Har du tappat någon förmåga? Kanske dags att möta lite nytt motstånd och utmaningar? Sätt fart att kultivera det som bör gå till historien!

English
‘Takahe bird without the ability to fly’ This bird is only found on the South Island of New Zealand and it was believed for a period that the species was extinct. Most likely the species is too small to survive. The bird have lost its ability to fly as it did not need to fly in an environment without terrestrial predators.
Have you lost any ability? Maybe time to face some new challenges and start cultivating what should go down in history!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Takahe bird without the ability to fly”

Your email address will not be published. Required fields are marked *